Emotionele mishandeling is geweld

Emotionele mishandeling, wordt in onze samenleving gebagatelliseerd. We hebben al snel zoiets van; 'ach, in elk huwelijk zijn wel eens pesterijtjes' of 'schelden doet geen pijn'. Toch loop je grote risico's indien je te maken hebt met geestelijke, emotionele, mentale, psychische mishandeling, of hoe je het ook noemen wilt. Inmiddels weten we, dat het je mentaal helemaal sloopt en dat is al een gevaar op zich. Hoe je het ook wendt of keert, bij voortdurende psychische mishandeling blijft er uiteindelijk niets meer van je over.

Er is veel aandacht voor fysieke mishandeling in de hulpverlening en in de media, over geestelijke mishandeling zie, lees en hoor je weinig. Terwijl het ene niet erger is dan het ander. Bij geestelijke mishandeling wordt je hele persoonlijkheid onderdrukt. Iedereen die slachtoffer is geworden van zowel fysiek als psychologisch misbruik, kan je vertellen dat psychologisch misbruik minstens zo erg is!
 
Er zijn veel vormen van geheim geweld. Van psychisch geweld kun je spreken als de dader herhaaldelijk dingen doet om je te vernederen en je het leven zuur te maken. Er zijn veel verschillende vormen van psychisch geweld die de dader toepast, naar gelang het hem het best uitkomt.
 
Vormen psychisch geweld
 
Emotionele mishandeling
Dwang en bedreigingen
Intimidatie en manipulatie
Economisch misbruik
Mannelijk privilege
Kinderen gebruiken
Bagatelliseren en ontkennen
Isolatie en controle
Als deze zaken steeds terugkomen zijn ze - ook zonder fysiek misbruik - pure mishandeling. Om getuige te kunnen zijn van dit misbruik moet je eigenlijk met zo iemand samenleven, anders begrijp je het niet. Zelfs dan, is het bijna niet te bevatten. Het is onacceptabel, als iemand dit gedrag vertoont en je kwetst, kleineert, gebruikt, misbruikt, emotioneel chanteert, etc. Het is en blijft 'verborgen misbruik' of 'geheim geweld'. Het gevolg hiervan is dat je misschien wel heel veel onzekerheden en twijfels hebt gekregen. Je zelfbeeld is dusdanig beschadigd geraakt, dat je het contact met jezelf bent kwijtgeraakt. Daarom is het - als je te maken hebt gehad met emotionele mishandeling - zo belangrijk om het contact met je eigen identiteit te herstellen.
Het is niet alleen een kwestie van weten wat emotionele mishandeling is, maar vooral ook erkennen van wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Niet alleen binnen relaties, maar ook in de maatschappij en op het werk is het goed om van deze vorm van mishandeling bewust te zijn.